Bu asansör tipleri kendi içlerinde dişlili,dişlisiz olmak üzere iki gruba ayrılır. Dişlili asansörler, 75 metrenin altında seyir mesafesine sahip yapılarda ve saniyede 1,60 metrenin altında hızların yeterli görüldüğü durumlarda tercih edilir. Dişlisiz asansörler ise, gökdelenler, baraj gövdeleri ve gözlem kuleleri gibi daha uzun seyir mesafeleri varsa ve asansörlerde daha yüksek hızlar gerekiyorsa kullanılır.


Makine daireli asansörler; Asansör tahrik makinasının asansör kuyusunun üzerinde teşkil edilmiş bir oda içerisine bulundurulduğu asansör tipidir. Bu şekilde inşa edilen asansörler, insan asansörleri, yük asansörleri, araç asansörleri, sedye asansörleri, servis asansörleri gibi taşıma amaçlarına göre sınıflandırılabilirken, kontrol tarzına göre de çift hızlı, VVVF hız kontrollü olarak sınıflandırılabilirler.


Asansör makine dairesi, asansör kuyusunun bir parçası olarak genellikle kuyu üstünde bulunan, asansör makinesi ve asansör teçhizatının içinde bulunduğu makine dairesinin de incelenmesi gerekir. Makine dairesi, asansör hızı ve beyan yükü olarak adlandırılan asansör yüküne göre belirlenmesi gereken bir alandır. Bu alanın dış etkenlerden korunmuş rutubetsiz, yeteri aydınlıkta (en az 200 lüx ve stroboskopik yanılgıdan etkilenmeyecek şekilde aydınlatılmış), iyi havalandırılan, ortam sıcaklığı +5~+40 derece arasında korunabilen, ses ve titreşimleri önleyecek şekilde düzenlenmiş olması gerekir.


Makine dairesindeki makine kısmının bulunduğu döşeme, asansör çalışmalarında oluşabilecek darbe ve kuvvetlere dayanabilecek mukavemette olmalı, bu döşemeye kolayca çıkılabilmelidir. Yerden yüksekliği 50 cm?yi geçen makine kaidelerine çıkmak için ayrı bir merdiven yapılmalıdır. Makine dairesinin asansörün beyni olduğu düşünülürse, makine yerleşiminin ve çalışma ortamının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Makine dairesinde teçhizatlar arasındaki geçiş yolları, makine dairesi girişleri şartnamelere uygun olmalıdır. Makine dairelerinin boyutları, cihazlarda ve özellikle elektrik aksamında kolay ve güvenlik içinde çalışılmasına imkân verecek yeterlikte olmalıdır.


Geçiş yolları üstündeki serbest yükseklik en az 1,8 m olmalıdır. Serbest alanlara geçiş yolları en az 0,5m genişliğinde olmalıdır. Hareketli parçaların bulunmadığı yerlerde bu genişlik 0,4 m?ye kadar azaltılabilir. Tahrik makinesinin dönen parçalarının üstünde en az 0,3 m yüksekliğinde bir serbest düşey mesafe bulunmalıdır. Makine dairesindeki farklı seviyedeki döşemeler arasında 0,5 m?den fazla bir yükseklik farkı varsa, korkulukları olan merdiven veya basamaklar bulunmalıdır.